// Ertar Kimya - Welcome

LİBERAL OD 66

  • Home
  • Product Groups
  • LİBERAL OD 66
LİBERAL OD 66

LİBERAL OD 66


  • Product group: Herbisit
  • Active Substance: 44 g/l Tembotrione + 22 g/l Isoxadifen-ethyl (safener)
  • Packaging:
  • Chemical Group:
  • Formulation Form: OD

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu Ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Mısır*

Darıcan

(Echinochloa crus-galli)

Domuz pıtrağı

(Xanthium strumarium)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Köpek üzümü

(Solanum nigrum)

Semizotu

(Portulaca oleracea)

Sirken

(Chenopodium album)

Şeytan elması

(Datura stramonium)

200 ml / da

Çıkış sonrası

(Mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı döneminde)

90 gün

* LİBERAL OD 66 danelik ve silajlık mısır çeşitlerinde güvenle kullanılabilir.

Tatlı mısır ve cin mısırı çeşitleri LİBERAL OD 66 ürününe karşı bitki güvenliği açısından farklılık göstermektedir. Bu çeşitlerde kullanmadan önce mutlaka firmamıza danışınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir.  Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

 

KALİBRASYON

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ce püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

LİBERAL OD 66 mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemlerinde, dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılan bir herbisittir. LİBERAL OD 66’nın aktif maddesi Tembotrione, bitkide karotenoid üretimini sekteye uğratır. Bundan dolayı bitkide fotosentez için gerekli miktarda klorofil olmadığından, aşırı güneş ışığı bitkide klorofil oksidasyonuna sebep olur. Böylece hassas yabancı ot türlerinin ölümüne neden olur. İlaçlama, rüzgarsız sakin bir havada, dekara 20-40 l su gidecek şekilde yapılmalıdır. İkinci ürün mısır kuruya ekilecekse ekimden sonra yapılacak sulama şekli yağmurlama sulama olmalıdır. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Tarla pülverizatörü ya da sırt pülverizatörü ile uygulama yapılabilir. Uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. Uygulamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya öğleden sonra yapılmalıdır. Sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan stres koşullarında uygulamayı erteleyiniz. LİBERAL OD 66’nın yağışa dayanıklılığı çok iyidir, uygulamadan iki saat geçtikten veya yapraklar kuruduktan sonra yağan yağmurdan etkilenmez. Münavebe ürünlerine olumsuz bir etkisi yoktur.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

LİBERAL OD 66 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre (Grup F2,27) olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LİBERAL OD 66’nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2,27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.