// Ertar Kimya - Welcome

FORLEPS 400

  • Home
  • Product Groups
  • FORLEPS 400
FORLEPS 400

FORLEPS 400


  • Product group: Fungisit
  • Active Substance: 400 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
  • Packaging:
  • Chemical Group:
  • Formulation Form: SL

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

*Bağ

Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)

400 ml/100 L su

Domates

Mildiyö (Phytophthora infestans)

400 ml/100 L su

Hıyar (Sera)

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

400 ml/100 L su

Ispanak (Tarla)

Ispanak mildiyösü

(Peronospora farinosa f. sp. spinaciae)

400 ml/da

Marul (Sera)

Marul mildiyösü (Bremia lactucae)

400 ml/100 L su

Nar

Narda phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü (Phytophthora spp.)

400 ml/100 L su

Patates

Mildiyö (Phytophthora infestans)

400 ml/100 L su

Turunçgiller

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

(Phytophthora citrophthora)

1000 ml/100 L su

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir.  Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

FORLEPS 400 kullanım zamanı önemlidir. FORLEPS 400 uygulaması için mildiyö’ye yönelik tahmin ve uyarı durumları dikkate alınmalı veya hastalık riskini artıran iklim koşulları oluşmaya başladığında uygulamaya geçilmelidir.

Bağ mildiyösü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm uzunluğuna ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın etki süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Domates Mildiyö: Çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çağında, kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesi ile veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Hıyar (Sera) Kabakgillerde mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkini her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Ispanak mildiyösü: 1. uygulama hastalık koşullarının oluşmaya başladığı ve çevrede hastalık belirtileri görülüğünde başlanır. 2. ve 3. uygulama bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Marul mildiyösü: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin şaşırtılmasına kadar uygulama sürdürülmelidir. Şaşırtıldıktan sonra hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla devam edilmelidir. Uygulama, sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. Yaprakların alt ve üstlerinin ürün ile iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Narda phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü: Uygulama koruyucu olarak dikimle birlikte yapılır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ise ilk belirtiler görülüğünde uygulamalara başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (ilkbahar, yaz, sonbahar) devam edilir. Toprak üstü uygulamalarında ağacın tümü kaplanacak şekilde rüzgarsız havada uygulama yapılmalıdır.

Patateste Mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması:

1. İlaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.

2. İlaçlama: Havalar yağışlı giderse 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

*Gövde enfeksiyonlarına karşı: Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir.

Gövde ve kökboğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

FORLEPS 400 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre (Grup P07) olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FORLEPS 400’ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup P07 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.