// Ertar Kimya - Welcome

FLUTHAC 222 SC

  • Home
  • Product Groups
  • FLUTHAC 222 SC
FLUTHAC 222 SC

FLUTHAC 222 SC


  • Product group: İnsektisit
  • Active Substance: 222 g/l Flubendiamide
  • Packaging:
  • Chemical Group:
  • Formulation Form: SC

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Bağ*

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

30 ml/100 L su

14 gün

Biber (Sera)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 ml/100 L su

1 gün

Domates (Sera)

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

30 ml/100 L su

1 gün

Hıyar (Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/100 L su

1 gün

Kornişon (Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/100 L su

1 gün

Pamuk

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 ml/da

21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir.  Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağda Salkım güvesi: Salkım güvesi ilaçlama zamanları Tahmin Uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 g.d., alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 g.d. 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her dölde 1 ilaçlama yapılır.

Biberde (Sera) Yeşilkurt: Köşegenler doğrultusunda rastgele seçilen 100 bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşıksa derhal mücadeleye başlanır.

Domateste (Sera) Domates güvesi: Ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3’ü bulaşık ise mücadeleye karar verilir.

Hıyarda (Sera) Pamuk yaprakkurdu: Köşegenler doğrultusunda rastgele seçilen 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görülüğünde mücadeleye başlanır. Sürvey aynı tarlada 10-12 gün aralıklarla tekrarlanır. Eşiğin üzerindeyse ilaçlamalar tekrarlanır. İlaçlamalar larvalar dağılmadan yapılırsa daha başarılı olur.

Pamukta Yeşilkurt: Taraklanma dönemindeyken kontrollere başlanır. 50 dekarlık bir alan 1 birim kabul edilir ve 3 bölüme ayrılır. Her bölümde 3 metrelik bitki sırasında tüm bitkiler kontrol edilerek yumurta ve larva sayımı yapılır. 2 larva/3 metre olduğunda ilaçlamaya karar verilir.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

FLUTHAC 222 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre (GRUP 28) olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FLUTHAC 222 SC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP 28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.