// Ertar Kimya - Welcome

FERTİLİTATİS WG

  • Home
  • Product Groups
  • FERTİLİTATİS WG
FERTİLİTATİS WG

FERTİLİTATİS WG


  • Product group: Fungisit
  • Active Substance: %25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin
  • Packaging:
  • Chemical Group:
  • Formulation Form: WG

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Antepfıstığı

Antepfıstığında karazenk (Pseudocercospora pistacina)

50 g/100 l su

-

Armut

Armut karalekesi

(Venturia pirina)

30 g/100 l su

7 gün

Armut memeli pası (Gymnosporangium fuscum)

40 g/100 l su

14 gün

Ayva

Ayva monilyası (Mumya)

(Sclerotinia linhartiana)

50 g/100 l su

14 gün

Elma

Elma karalekesi

(Venturia inaequalis)

30 g/100 l su

7 gün

Elma küllemesi

(Podosphaera leucotricha)

40 g/100 l su

14 gün

Kayısı

Çiçek monilyası

(Monilinia laxa = Sclerotinia laxa)

40 g/100 l su

-

Mandarin

Kahverengi leke

(Alternaria alternata f. sp. citri)

40 g/100 l su

7 gün

Nar

Narda kahverengi leke

(Alternaria alternata)

50 g/100 l su

-

Nektarin

Çiçek monilyası

(Monilinia laxa = Sclerotinia laxa)

40 g/100 l su

14 gün

Nohut

Nohut antraknozu

(Ascochyta rabiei)

50 g/da

10 gün

Şeftali

Çiçek monilyası

(Monilinia laxa = Sclerotinia laxa)

40 g/100 l su

14 gün

Vişne, Kiraz

Çiçek monilyası

(Monilinia laxa = Sclerotinia laxa)

40 g/100 l su

7 gün

Meyve monilyası (Mumya) (Monilinia fructigena)

40 g/100 l su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir.  Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Antepfıstığında karazenk: Birinci uygulama ilk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır. İkinci ve diğer uygulamalar ise hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir.

Armut karalekesi:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2.Uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %70-80’i dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut memeli pası:

1.Uygulama: Çiçek gözleri patlamak üzere iken,

2.Uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80-90 döküldüğü devrede,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Ayva monilyası:

1.Uygulama: Çiçeklerin %5’i açtığında,

2.Uygulama: Çiçeklerin %50’si açtığında,

3.Uygulama: Tam çiçeklenme devresinde yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2.Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %70-80’i dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Elma küllemesi:

1.Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,

2.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i dökülünce,

3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece 12-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Kayısı, Şeftali, Nektarin, Kiraz/Vişne çiçek monilyası:

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10’u açtığında),

2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100’ü açtığında) yapılmalıdır.

Kiraz/Vişne meyve monilyası:

Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır.

Mandarin kahverengi leke hastalığı: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvelerin hastalıktan korunması için 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. İlaçlamalara sürgün gelişiminin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Narda kahverengi leke: Birinci uygulama çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır. İkinci uygulama taç yapraklar döküldüğünde yapılır. Üçüncü uygulama meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

Nohut antraknozu: Uygulamaya ilk hastalık belirtileri görülmesiyle başlanır. Hastalık şiddeti ve iklim koşulları göz önüne alınarak 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

FERTİLİTATİS WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup (C2:7; C3:11) olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FERTİLİTATİS WG’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7; C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.