// Ertar Kimya - Hoşgeldiniz

EWADEL SC

EWADEL SC

EWADEL SC


  • Ürün Grubu: Bitki Gelişim Düzenleyiciler
  • Aktif Madde: 88 g/l Mepiquat Chloride + 22 g/l Cyclanilide
  • Ambalaj:
  • Kimyasal Grubu: -
  • Formülasyon Şekli: SC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Kullanım Amacı

Uygulama Dozuve Dönemi

Pamuk

Aşırı büyümeyi engelleyici

Bir uygulama:

40 ml/da, çiçeklenme başlangıcı.

 

İki uygulama:

20 ml/da, çiçeklenme başlangıcı +

20 ml/da, çiçeklenme doruğu.

 

Üç uygulama:

15 ml/da, taraklanma doruğu +

15 ml/da, çiçeklenme başlangıcı +

15 ml/da, çiçeklenme doruğu.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalıdır.Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

EWADEL, çiçeklenme başlangıcında 40 ml/da dozda bir kez kullanılabileceği gibi bu doz ikiye bölünerek 20 ml/da dozda çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme doruğunda olmak üzere iki kez kullanılabilir. Veya taraklanma doruğundan başlayarak, çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme doruğunda olmak üzere 15ml/da dozda üç uygulama yapılabilir.

EWADEL, etkisini bitkideki hormonları etkilemek suretiyle gösterdiğinden bitki gelişimini ve dolayısı ile hormonal aktiviteyi belirleyen tüm faktörler (sıcaklık, sulama, gübreleme, zararlı kontrolü, kuraklık stresi vb.) ilacın etkisini de etkileyecektir. O nedenle uygulama zamanı ve kullanılacak doz belirlenirken tarladaki bitkinin gelişim durumu göz önüne alınmalıdır. Bitkide aşırı gelişme varsa 40 ml/da doz tercih edilmelidir. Ancak genellikle normal gelişme durumunda ikili veya üçlü uygulama tercih edilmeli, 2. ve 3. ilaçlamalar 1. ve 2. sulama öncesi yapılmalıdır. İki ilaçlama arasında asgari bir hafta geçmelidir. Stres altındaki pamuklarda ilaçlama yapılmamalıdır.

EWADEL, pamukta istenmeyen aşırı büyüme ve gelişmeyi düzenlemek amacıyla kullanılır. Böylece; dengeli bir gelişme, zararlı kontrolünde etkinlik, hasat yardımcılarının kullanımında kolaylık ve makineli hasada uygunluk daha yüksek seviyede sağlanmış olur. Düzenli ve dengeli gelişim sayesinde sıralar arasında yeterli havalanma ve ışıklanma sağlandığından tarak, koza dökümünde ve koza çürümesinde azalma görülür.

 

ÜRÜN MÜNAVEBESİ

Son kullanımdan 4 ay sonra bütün ürünler yetiştirilebilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.Mepiquat Chloride içeren diğer preparatlar ile karıştırılmamalıdır.