// Ertar Kimya - Welcome

DEVOR EC

  • Home
  • Product Groups
  • DEVOR EC
DEVOR EC

DEVOR EC


  • Product group: Herbisit
  • Active Substance: 800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin
  • Packaging:
  • Chemical Group:
  • Formulation Form: EC

Bitki Adı

Yabancı Otlar

Dozu

Patates

Bozot (Heliotropium europaeum)

Büyük ısırgan (Urtica dioica)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Ebegümeci (Malva neglecta)

Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)

Kadın tırnağı = Kırmızı ayaklı karabuğday (Polygonum persicaria)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Kuş Otu = Serçe dili (Stellaria media)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

Şeytan elması (Datura stramonium)

500 ml/da

(Çıkış öncesi)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

DEVOR patates tarlalarındaki yabancı otlar ile mücadelede çıkış öncesi (Pre-em) kullanılan iki aktif maddeli seçici bir yabancı ot ilacıdır. Prosulfocarb, Thiocarbamate gurubu bir aktif olup lipid metabolizmasını durdurur. Yaprak ve kökler tarafından alınarak meristematik dokuda gelişmeyi önleyerek etkili olur. Bitkilerde burulma görülür, kök ve sürgün gelişmesi durur. Koleoptillerden yaprak çıkışı olmaz. Metribuzin ise, Triazine gurubu bir aktif olup fotosistem III’de fotosentezi önler. Böylece DEVOR, her iki aktif maddenin sinerjik etkisi sayesinde, patateste mükemmel bir yabancı ot kontrolü sağlar.

Uygulama patates ekiminden sonraki 1 hafta içinde, tarlaya sürgü çekiminden hemen sonra, toprak henüz nemli iken, mümkünse akşamüzeri yapılmalıdır. Toprak herbisitlerinden iyi sonuç alabilmek için, tohum yatağının keseksiz olması ve toprakta yeterli nemin bulunması lazımdır. Kuraklık, su baskını, zararlı yoğunluğu, hastalık şiddeti, don veya yüksek gece gündüz sıcaklık farklılığının bulunduğu dönemlerde DEVOR ile uygulama yapmayınız.

 

Bitki tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

DEVOR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup N:8; C1:5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DEVOR ’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N:8; C1:5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışım yapılacak ise ön karışım testi yapılmalıdır.