// Ertar Kimya - Welcome

CYMAZER 400 EW

  • Home
  • Product Groups
  • CYMAZER 400 EW
CYMAZER 400 EW

CYMAZER 400 EW


  • Product group: Fungisit
  • Active Substance: 267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole
  • Packaging:
  • Chemical Group:
  • Formulation Form: EW

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Buğday

Kahverengi pas

(Puccinia recondita f. sp. tritici)

150 ml/da

56 gün

Külleme

(Erysiphe graminis)

150 ml/da

56 gün

Kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium culmorum, Fusarium pseudograminearum)

150 ml/da

56 gün

Septorya yaprak lekesi

(Septoria tritici)

125 ml/da

56 gün

Çeltik

Çeltik yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

150 ml/da

56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir.  Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Buğdayda Kahverengi pas: Hastalığın her yıl şiddetli görüldüğü yerlerde ilk pas püstülleri görülmeye başlayınca ilk uygulama yapılmalıdır. Hastalığın şiddetine göre ilk ilaçlamadan 10-14 gün sonra ikinci ilaçlama yapılabilir.

Buğdayda tahıl küllemesi: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Buğdayda Kök ve kökboğazı çürüklüğü: Kardeşlenme ve bayrak yaprağı arasındaki dönemde yapılmalıdır.

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağın çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir.

Çeltikte Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulamaya başlanmalıdır. Gerekirse bitki koruma ürününün etki süresine ve hava şartlarına bağlı olarak 15-20 gün sonra ikinci uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CYMAZER 400 EW adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre GRUP G1;3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CYMAZER 400 EW’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP G1;3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.